عبداله رضیان نماینده مردم خونگرم قائم شهر، سوادکوه شمالی و سیمرغ با تلویزیون پارسینه به گفتگو نشست.
۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۱
عبداله رضیان نماینده مردم خونگرم قائم شهر، سوادکوه شمالی و سیمرغ با تلویزیون پارسینه به گفتگو نشست.
۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۱
۰
ارسال نظر