سوال ملی دو نماینده از وزرای اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱
سوال ملی دو نماینده از وزرای اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱
۰
احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) موارد اعلام وصول شده توسط هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد که به شرح زیر است:

۱ ـ. طرح الحاق یک تبصره به بند ج. ماده ۲۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۲ ـ. طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحد‌های تولیدی

۳ ـ. سوال ملی محمدرضا صباغیان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص سیاست‌های آن وزارتخانه در زمینه ارتقای فرهنگی و برنامه تجمع ۷ آبان ماه در پاسارگاد

۴ ـ. سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی از وزیر اطلاعات درباره اتخاذ مواضع ناصواب و عملکرد ضعیف وی در موضوعات مهم و حیاتی کشور
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو