پیشنهاد پارسینه
فردی در حرم ۱۸۰ میلیون داد تا خانمش را دفن کنند !
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۲
۰


روزنامه خراسان در ستون حرف مردم خود نوشت: فردی در حرم ۱۸۰ میلیون داد تا خانمش را دفن کنند ! ولی همین فرد نوه اش اجاره نشین است! این که خانه آخرتمان کجا باشد مهم نیست، مهم اعمالمان است که به خوبی یادمان کنند

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو