به گزارش انتخاب : سیده حمیده زرآبادی در توییتر خود نوشت: ‌اعتماد ‎جوانان بزرگترین سرمایه اجتماعى دولت است. آقاى روحانى با انتصاب مدیرى ٦٣ساله براى جزیره ‎کیش موجب سلب اعتماد حامیان خود نشوید! امثال ‎سیدجعفرموسوى ها بایستى در اتاق فکرها مشغول باشند نه در مناصب اجرایى کشور.
۰۴ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۴
به گزارش انتخاب : سیده حمیده زرآبادی در توییتر خود نوشت: ‌اعتماد ‎جوانان بزرگترین سرمایه اجتماعى دولت است. آقاى روحانى با انتصاب مدیرى ٦٣ساله براى جزیره ‎کیش موجب سلب اعتماد حامیان خود نشوید! امثال ‎سیدجعفرموسوى ها بایستى در اتاق فکرها مشغول باشند نه در مناصب اجرایى کشور.
۰۴ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۴
۰

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو