پیشنهاد پارسینه
مسجدجامعی اعلام کرد:
عضو شورای شهر تهران، از اخذ تصمیمات لازم با نشران در خصوص تشکیل موزه خلیج فارس در جریان آئین کتابگردی خبر داد.
۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۳
۰

 

احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران و مبدع آئین کتابگردی از اتخاذ تصمیماتی برای تشکیل موزه خلیج فارس خبر داد.

وی گفت: یکی از دستاوردهای آئین کتابگردی امسال ایجاد موزه خلیج فارس در موسسه گیتا شناسی بود که با موافقت مدیر این مجموعه و وعده شهردار منطقه برای ایجاد این موزه بود که امیدواریم به زودی عملیاتی شود.

عضو شورای شهر تهران همچنین از انجام هماهنگی های لازم برای راه اندازی موزه خلیج فارس در مجموعه فرهنگی عباس آباد در سالروز خلیج فارس خبر داد.

مسجد جامعی همچنین به موضوع گرانی کتاب به عنوان مشکل مردم برای خرید کتاب اشاره کرد و گفت: این نگرانی وجود دارد که با گرانی کاغذ و مرکب و سایر تجهیزات آینده نشر به چه شکل خواهد بود. هرچند که ناشران بزرگ عموما برای یک سال آینده خود ذخایری را دارند اما آینده این موضوع مبهم است.

وی همچنین به موضوع نشر خارج از عرف کتاب اشاره کرد و حل و فصل آن را مستلزم حضور و دخالت خود ناشران دانست.

 

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو