پیشنهاد پارسینه
یکی از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان در واکنش به اظهارات رئیس کمیته ملی المپیک در مورد جایگاه نظارتی مجلس نوشت: بهتر بود صالحی امیری یکبار قانون اساسی را مطالعه می‌کرد.
۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱
۰

 سید احسان قاضی زاده یکی از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان در واکنش به اظهارات صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در مورد جایگاه نظارتی نمایندگان در خصوص اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: بهتر بود آقای صالحی امیری قبل از اظهار نظر در مورد جایگاه نمایندگان مجلس یکبار قانون اساسی را مطالعه می‌کرد تا عالمانه سخن گوید.

وی در ادامه گفت: آماده مناظره زنده تلویزیونی با ایشان درباره اجرای قانون [منع بکارگیری بازنشستگان]هستم. اینگونه اظهارات در اراده ما در نظارت بر اجرای قانون خللی وارد نمی‌کند و خسته نخواهیم شد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو