معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری باید در زمان تعیین شده برگزار شود و تشکیل حکومت موقت و تعلیق انتخابات نیز خلاف قانون است.
۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۰
۰

«سرور دانش» معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که برقراری صلح به معنی فروپاشی دولت کنونی افغانستان و نادیده گرفتن دستاوردهای ۱۷ ساله این کشور نیست.

وی افزود: ایجاد حکومت موقت یعنی ایجاد بحران جدیدی در افغانستان زیرا این خواسته به نفع دشمنان داخلی و خارجی این کشور است و نفعی برای مردم ندارد.

معاون دوم اشرف غنی اظهار داشت: تقابل با دولت افغانستان به نفع مردم این کشور نیست بویژه اقوام هزاره باید از تقابل با دولت خودداری کنند.

دانش از رهبران سیاسی در این کشور خواست که با بهانه‌های واهی مردم را از همه چیز ناامید نکنند در غیر این صورت هم دولت و احزاب سیاسی زیان می‌کنند.

 

اخیرا شماری از رسانه‌های غربی اعلام کردند که آمریکا برای پیشرفت در روند صلح خواستار تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد حکومت موقت در این کشور شده است.

 

اما دولت افغانستان در واکنش به این موضوع به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان از پیش تعیین شده آن تاکید کرده است.

شماری از احزاب سیاسی افغانستان نیز از طرح ایجاد حکومت موقت در این کشور حمایت کردند زیرا به گفته آنها حکومت کنونی توان برگزاری انتخاباتی عادلانه و شفاف را ندارد.

شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که «زلمی‌خلیلزاد» مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا ۸ نفر را برای رهبری حکومت موقت به طالبان پیشنهاد کرده است.

از سوی دیگر، «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان در بیانیه توافق این گروه با ایجاد حکومت موقت را تکذیب کرد.

منبع: تسنیم
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری باید در زمان تعیین شده برگزار شود و تشکیل حکومت موقت و تعلیق انتخابات نیز خلاف قانون است.

«سرور دانش» معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که برقراری صلح به معنی فروپاشی دولت کنونی افغانستان و نادیده گرفتن دستاوردهای ۱۷ ساله این کشور نیست.

وی افزود: ایجاد حکومت موقت یعنی ایجاد بحران جدیدی در افغانستان زیرا این خواسته به نفع دشمنان داخلی و خارجی این کشور است و نفعی برای مردم ندارد.

معاون دوم اشرف غنی اظهار داشت: تقابل با دولت افغانستان به نفع مردم این کشور نیست بویژه اقوام هزاره باید از تقابل با دولت خودداری کنند.

دانش از رهبران سیاسی در این کشور خواست که با بهانه‌های واهی مردم را از همه چیز ناامید نکنند در غیر این صورت هم دولت و احزاب سیاسی زیان می‌کنند.

 

اخیرا شماری از رسانه‌های غربی اعلام کردند که آمریکا برای پیشرفت در روند صلح خواستار تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد حکومت موقت در این کشور شده است.

 

اما دولت افغانستان در واکنش به این موضوع به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان از پیش تعیین شده آن تاکید کرده است.

شماری از احزاب سیاسی افغانستان نیز از طرح ایجاد حکومت موقت در این کشور حمایت کردند زیرا به گفته آنها حکومت کنونی توان برگزاری انتخاباتی عادلانه و شفاف را ندارد.

شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که «زلمی‌خلیلزاد» مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا ۸ نفر را برای رهبری حکومت موقت به طالبان پیشنهاد کرده است.

از سوی دیگر، «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان در بیانیه توافق این گروه با ایجاد حکومت موقت را تکذیب کرد.

منبع: تسنیم
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید