پیشنهاد پارسینه
جوزیفن کوکران تنها به این دلیل که از شکسته شدن ظرف های قیمتی اش توسط خدمتکاران خسته شده بود ماشین ظرفشویی را اختراع کرد.
۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۰۳:۴۰
۰

مخترع ماشین ظرف شویی کیست؟ +عکس

منبع: رکنا

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو