پیشنهاد پارسینه
بر اساس دانش فنگ شویی، جریان آب عامل بسیار مهمی برای تقویت انرژی مثبت به شمار می‌رود. در ادامه تصاویری از آبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی کاربرد دارند را برای شما قرار داده‌ایم.
۰۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۷
۰
بر اساس دانش فنگ شویی، جریان آب عامل بسیار مهمی برای تقویت انرژی مثبت و مناسب‌ترین عنصر برای پاکسازی انرژی‌های منفی به شمار می‌رود. از آنجا که آب یکی از عناصر پنجگانه است، در تقویت یا تضعیف چرخه پنج عنصر بسیار موثر می‌باشد. آب به صورت آبنما، فواره یا آبشار مصنوعی انرژی جاری در محیط را پاکسازی کرده و به آن حیاتی تازه می‌بخشد. انرژی (چی) منتشره از آبنما، موجب تقویت چی و متعاقب آن، هماهنگی میان اعضای خانواده، رفاه، و افزایش شانس ثروت می‌شود.

در ادامه تصاویری از آبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی کاربرد دارند را برای شما قرار داده‌ایم. با ما همراه باشید.
 
آبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی
 
آبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی
 
آبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی
 
آبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی
 
آبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی
 
آبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی
 
آبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی
 
آبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی
 
آبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی
 
آبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی
 
کآبنما‌های خانگی کوچک که در چیدمان فنگ شویی
 
منبع:تابناک با تو
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو