پیشنهاد پارسینه
قیمت نفت در بازار‌های جهانی کاهش یافت و بهای طلا با افزایش روبه‌رو بود.
۰۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۵
۰

قیمت نفت در بازار‌های جهانی کاهش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۵ صدم درصد کاهش به ۵۴ دلار و ۵۵ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با سه دهم درصد کاهش به ۶۳ دلار و ۲۹ سنت رسید.

کاهش قیمت نفت و افزایش بهای طلا در بازار‌های جهانی

قیمت طلا نیز با ۲۰ صدم درصد افزایش به ۳۹ دلار و ۴۸ سنت در هر گرم رسید.

کاهش قیمت نفت و افزایش بهای طلا در بازار‌های جهانی

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو