۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۷
۰
رسولی:

پرداخت تنها 1درصد از بدهی شهرداری در شهریورماه

پارسینه: خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران در شهریورماه امسال تنها یک درصد از هزینه های بازپرداخت وام ها،تسهیلات و دیون را پرداخت کرده است، گفت: در شش ماه نخست شهرداری توانسته مبلغ 62هزار و 793 میلیارد ریال یعنی 72 درصد را تحصیل کند.
پرداخت تنها 1درصد از بدهی شهرداری در شهریورماه

 

سید حسن رسولی در ارائه گزارش حساب های‌ درآمد و هزینه شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال 1397 در شهریور ماه و شش ماهه اول، اظهار کرد: در ارزیابی کلی باید بگویم شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف 14 هزار میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. در شهریور ماه امسال شهرداری توانسته مبلغ 6هزار و 434 میلیارد ریال یعنی 44 درصد را تحصیل کند که با اعلام مبلغ 3هزار و 729 میلیارد هزینه در شهریور ماه معادل 28 درصد مصارف خود را منظور کرده است.

 

وی درباره عملکرد درآمد اعلام کرد: در بخش عملکرد منابع در شهریورماه امسال شهرداری تهران با کسری عملکرد 8 هزار میلیارد ریالی نسبت به یک دوازدهم بودجه مصوب مواجهه است که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارائی های سرمایه ای است، در حالی که شهرداری مکلف به تامین 43 درصد منابع از این محل بوده، ما شاهدیم توانسته است مبلغ 1هزار و705 میلیارد ریال یعنی 27 درصد از منابع خود را از این محل تامین کند.

 

خزانه دار شورای شهر تهران همچنین گفت: در بخش درآمدها ما شاهد عملکرد 4هزار و 200 میلیارد ریالی هستیم که نسبت به مصوب شورا با عملکرد 61 درصدی در این بخش مواجه هستیم.

 

رسولی با بیان اینکه در بخش منابع حاصل از دارائی های مالی شاهد کسری عملکرد887 میلیارد ریالی شهرداری در تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه های تامین مالی هستیم، تصریح کرد: بر همین اساس منابع حاصل از دارائی های مالی به جای آنکه سهم 10 درصدی از منابع شهریور ماه را طبق مصوبه شورا به خود اختصاص دهند، در مقایسه با بودجه مصوب سهم 8 درصد از منابع شهریور ماه را به خود اختصاص داده اند.

 

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه اظهار کرد: در بخش عملکرد مصارف در شهریور ماه امسال شهرداری تهران با کسری عملکردی 9هزار و376 میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب مواجه که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی های سرمایه ای است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه 43 درصد منابع در این محل بوده ما شاهدیم مبلغ 649 میلیارد ریال معادل 17 درصد از مصارف ماه را در بخش تملک دارائی های سرمایه ای، که عمدتا به هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد، هزینه کرده است.

 

وی ادامه داد: در بخش مصارف تملک هزینه ای شاهد عملکرد 3هزار و 48 میلیارد ریال هستیم که 82 درصد کل مصارف شهرداری در شهریور ماه امسال را از آن خود کرده است. در بخش مصارف تملک دارائی های مالی یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها،تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد 30 میلیارد ریالی یعنی یک درصدی هستیم. البته مطمئنا هزینه های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختنی است که لازم است شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد نمودن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.

 

رسولی درباره عملکرد شش ماهه سال جاری نیز اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 87هزار و147 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. شهرداری در برش عملکردی شش ماهه نخست امسال توانسته مبلغ 62هزار و 793 میلیارد ریال یعنی 72 درصد را تحصیل کند و با اعلام مبلغ 14هزار و 34 میلیارد ریال هزینه در شش ماهه معادل 17 درصد مصارف خود را منظور کرده است.

 

رسولی بعد از ارائه این گزارش خطاب به شهروندان گفت: به عنوان وکیل شما، ماهانه گزارش حساب های‌ درآمد و هزینه شهرداری تهران را تقدیم می شود، نکته مهم این است که با عدم تعادل منابع و مصارف شهر را نمی توان اداره کرد. شهروندان تهران کمتر از یک سوم از سرانه هزینه را ماهانه پرداخت می کنند، اگر شهر زیست پذیر مورد علاقه است باید همه ما در تمام هزینه ها مشارکت کنیم.

 

وی خطاب به شهردار آینده تهران گفت: باید کاهش جدی هزینه های جاری و جلب و جذب صاحبان سرمایه در تامین منابع بر اساس راهبرد برد برد باشد، امروز نامه ای از انجمن شرکت های ساحتمانی و جامعه پیمانکاری که اعلام آمادگی کردند. به آقای حناچی می گویم که نه از باب کاستن هزینه ها، شریک کردن صاحبان سرمایه در اداره شهر و اتخاذ تصمیمات بزرگ نباید بترسند و در این صورت با بحران جدی مواجه خواهیم بود.

 

رسولی خطاب به اعضای شورای شهر تهران نیز اظهار کرد: ما مسئول اداره شهر هستیم در هر طرح و لایحه ای نمایه های مالی به صورت اساسی و مسئولانه در رای و رفتار و مواضع ما باید هویدا و آشکار باشد.

 

وی با بیان اینکه بودجه سال 97 شهرداری تهران خردادماه به شهرداری ابلاغ شد، تصریح کرد: ماده 79 قانون شهرداری به خزانه دار اجازه داده است تنها درآمد و هزینه ماهانه شهرداری در برش یک دوازدهم ارائه دهد، در گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی تمام نقایص ایم گزارش برطرف خواهد شد. غرض قانونگذار این بوده است که شورای شهر بداند که شهر چگونه اداره می شود.

خزانه دار شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: ماخذ گزارش ارائه شده، شهرداری تهران است. میان پیشرفت فیزیکی و جذب ریالی پروژه ها تفاوت آشکاری وجود دارد، کمتر از 7 درصد از کل درآمدهای شهرداری در شهریورماه صرف توسعه شهر شده این به معنای این نیست که تنها 7 درصد از بودجه صرف پروژه های عمرانی شده است زیرا می توان با تعویق انداختن مطالبات پیمانکاران پروژه ها را اجرایی کرد.

 

وی ابراز امیدواری کرد که با لایحه "دستور العمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد" دستورالعمل جدید شهرداری تهران، بودجه غیرنقد تا پایان سال حداقل بتواند در چهار دوازدهم باقی مانده سال، هزار و 500 میلیارد تومان محقق شود.

 

رسولی ادامه داد: زمانی ما می توانیم از شهروندان بخواهیم که در تامین هزینه های شهر مشارکت جدی داشته باشند که ما به عنوان موکل آنها در تخصیص و هزینه کرد عوارض دقت کنیم، حتما نمی توانیم در شرایطی که نزدیک دو نیم برابر نیروی مازاد در شهرداری تهران وجود دارد از مردم بخواهیم که عوارض بدهند که ما فقط حقوق بدهیم.

 

رسولی ادامه داد: تصمیمات شورا آثار وضعی بر بودجه شهر دارد زیرا با یک تبصره کل بودجه غیرنقد کمتر از 4 درصد محقق شود. در مورد کاهش هزینه ها نیز باید نسبت به جلب و جذب اقوام و هم حزبی ها دقت کنیم زیرا به ازای جذب نیرو شاهد انباشته تر شدن هزینه ها خواهیم بود.

 

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: این گزارش, تنها گزارش درآمد و هزینه است و زنگ خطری برای شورا, شهرداری , دولت و مردم است که اداره پاییخت با این وضعیت آینده ناگواری خواهد داشت.

 

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2