دوربین پارسینه اینبار به سراغ سید افشین مباشر رئیس کمیته بادیگاردی جهانی رفته تا با او به گفتگو بنشیند.
۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۳
۱
دوربین پارسینه اینبار به سراغ سید افشین مباشر رئیس کمیته بادیگاردی جهانی رفته تا با او به گفتگو بنشیند.