۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۴
۰

نیازهای تغذیه نوجوانان را بشناسید

پارسینه: چون در این دوره رشد استخوان‌ها و ماهیچه‌ها در پسران بیش از دختران است، بنابراین نیاز‌های غذایی آنان هم بیش از دختران خواهد بود. در این زمان چگالی استخوانی به سرعت افزایش می‌یابد و نیاز بدن به املاح معدنی به ویژه کلسیم و فسفر بیش از سال‌های قبل می‌شود. حدود ۲۵ درصد توده استخوانی در دوره نوجوانی تشکیل می‌شود و حدود ۴۰ درصد از حداکثر رشد استخوانی در این دوران است.
نیازهای تغذیه نوجوانان را بشناسید

چون در این دوره رشد استخوان‌ها و ماهیچه‌ها در پسران بیش از دختران است، بنابراین نیاز‌های غذایی آنان هم بیش از دختران خواهد بود. در این زمان چگالی استخوانی به سرعت افزایش می‌یابد و نیاز بدن به املاح معدنی به ویژه کلسیم و فسفر بیش از سال‌های قبل می‌شود. حدود ۲۵ درصد توده استخوانی در دوره نوجوانی تشکیل می‌شود و حدود ۴۰ درصد از حداکثر رشد استخوانی در این دوران است.

نیاز دختران به مواد غذایی حاوی آهن بیشتر از پسران است و فقر آهن و عوارض ناشی از آن در هر دو جنس شایع است. در دنیا این میزان از ۶ درصد (کشور‌های توسعه‌یافته) تا ۵۵ درصد (در برخی مناطق هندوستان) گزارش شده است.

نیاز به انرژی:

گرچه میزان انرژی مورد نیاز نوجوانان و جوانان را براساس جنس و گروه سنی آنان تعیین می‌کنند، ولی با توجه به تفاوت‌های موجود در رشد که در سال‌های متعدد نوجوانی اتفاق می‌افتد بهترین معیار، برای تعیین کالری مورد نیاز در این سنین، براساس کالری بر حسب واحد قد است این را که می‌دانستید.
 
منبع: ایران ناز 
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2