جو جانسون وزیر ترابری انگلیس به دلیل مخالفت با طرح رئیس دولت در مورد خروج کشورش از اتحادیه اروپا استعفا داد.
۱۸ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۰
۰

 جو جانسون وزیر ترابری انگلیس در مخالفت با طرح ترزا می‌نخست وزیر انگلیس در مورد برگزیت از سمت خود استعفا داد.

وی با انتقاد از دیدگاه‌های ترزا می‌اعلام کرد نمایندگان مجلس انگلیس هم اکنون دو راه دارند، جیره خواری و یا هرج و مرج.

جانسون که خود یک نماینده پارلمان بوده و سکان وزارت ترابری را در دست داشت، دربیانیه‌ای اعلام کرد به توافق مورد نظر ترزا می‌درباره برگزیت رای نداده و تلاش خواهد کرد تا کمپینی را برای برگزاری همه پرسی مجدد بر سر خروج کشورش از اتحادیه اروپایی به راه اندازد.

جو جانسون وزیر ترابری انگلیس به دلیل مخالفت با طرح رئیس دولت در مورد خروج کشورش از اتحادیه اروپا استعفا داد.

 جو جانسون وزیر ترابری انگلیس در مخالفت با طرح ترزا می‌نخست وزیر انگلیس در مورد برگزیت از سمت خود استعفا داد.

وی با انتقاد از دیدگاه‌های ترزا می‌اعلام کرد نمایندگان مجلس انگلیس هم اکنون دو راه دارند، جیره خواری و یا هرج و مرج.

جانسون که خود یک نماینده پارلمان بوده و سکان وزارت ترابری را در دست داشت، دربیانیه‌ای اعلام کرد به توافق مورد نظر ترزا می‌درباره برگزیت رای نداده و تلاش خواهد کرد تا کمپینی را برای برگزاری همه پرسی مجدد بر سر خروج کشورش از اتحادیه اروپایی به راه اندازد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید