۱۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۳
۰

۱۵ روش برای برگزار کردن مجلس ختم صلوات

پارسینه: وضوگرفته ودهان راباگلاب خوشبونموده، سپس سه مرتبه صلوات اسرارآمیز را خوانده وبعدازسه مرتبه صلوات اسرارآمیزکه درذیل آمده است، چهارده هزارصلوات به نیت چهارده معصوم، به ترتیب به هرمعصوم هزار صلوات فرستاده وهدیه به روح پاکشان نموده:
۱۵ روش برای برگزار کردن مجلس ختم صلوات

برای برگزاری مجلس ختم صلوات باید نکات زیر را حتما رعایت کنید:

-وضوگرفته ودهان راباگلاب خوشبونموده، سپس سه مرتبه صلوات اسرارآمیز را خوانده وبعدازسه مرتبه صلوات اسرارآمیزکه درذیل آمده است، چهارده هزارصلوات به نیت چهارده معصوم، به ترتیب به هرمعصوم هزار صلوات فرستاده وهدیه به روح پاکشان نموده:

۱- طهارت: شرط قبولی و استجابت دعا و ذکر ختم صلوات، داشتن طهارت جسم و باطن می‌باشد.

۲- قطع امید: شرط استجابت دعا، قطع امید از همه می‌باشد، جسم و جان ذاکر باید فقط به امید خدا باشد. امام صادق (ع) می‌فرماید: «باید از تمام مردم ناامید گشت و جز به درگاه خدا امیدی نداشت».

۳- یقین:شرط استجابت دعا این است که ذاکر یقین داشته باشد که خداوند توانایی آن را دارد که هر چه اراده فرماید، انجام دهد.

۴- دعای غریقی: یعنی اینکه نجاتی برای خود نمی‌بیند به جز خدا، کمک ونجات را فقط از آن خداوند بداند وبس، زیرا خداوند به عیسی بن مریم (ع) فرمود: «مرا، چون غریق دعا کن که پناه ونجاتی جز به من نداری».

۵- ستایش:ستایش خدا قبل از شروع ذکر، از لوازم مهم بندگی که است، زیرا حضرت علی (ع) می‌فرماید: «ستایش پش از درخواست است»، یعنی هردعایی که پیش از آن حمدوثنای حق تعالی نباشد ناتمام وبریده است.

۶-اعتراف به گناه: یعنی اعتراف کن که گناهان تو را از بساط قرب دور ساخته وموجبات بلا را فراهم آورده، اعتراف نماد عفو وپوزش از خداوند بخواه.

۷- حضور قلب:وقتی باطن خود را از نجاسات وشهوات نفسانی پاک کردی ودرون خود را درون تکانی کردی، حضور قلب حاصل می‌شود. رسول خدا (ص) می‌فرمایند: «آن مقدار از نماز قبول می‌شود که به خدا توجه قلبی داشته باشیم».

۸- نیت قلب: از مهم‌ترین آداب ذکر و ختم و توسل نیت قلبی است که اگر تحقق نیابد زبان به ذکر حقیقی مشغول نمی‌شود و قلب سرگرم چیز دیگری است، بنا بر این باید سعی کرد هنگام ذکر و دعا و توسل، نیت قلبی تحقق یابد، امام صادق (ع) می‌فرمایند: «صلوات را با خلوص نیت قلبی بگویید».

۹- زمان و مکان مناسب: برای بعضی از اذکارو صلوات، زمان و مکان مخصوص با کیفیت خاصی تعیین شده که باید مورد توجه قرار گیرد در غیر اینصورت سودمند نخواهد بود.

۱۰- عدد ذکر: یکی از احکام مهم ذکر و ختم رعایت عدد آن است که باید به آن عمل نمود.

۱۱- قبل از ختم و یا بعد از آن صدقه بدهد.

۱۲- جایی که ختم گرفته است با اسفند معطر کند.

۱۳-در بین ختم از گفتگو با دیگران خوددای شود و از جای خود بر نخیزد و به کار دیگری مشغول نشود.

۱۴- زمانی ختم‌ها انجام دهد که قلب میل و رغبت به دعا داشته باشد.
 
 
منبع: ایران ناز 
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2