ذیحساب اصلی شهرداری باید با تایید شورا باشد
مرتضی الویری بیان داشت: 
پارسینه: رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به اینکه جابجایی ذیحساب بدون تایید شورای اسلامی شهر تهران از سوی شهرداری تهران صورت گرفته لذا امضای اسناد مالی توسط ذیحساب جدید بدون رعایت قوانین مذکور واجد ایراد حقوقی و مغایر قانون است لذا در این امر باید اقدامات مقتضی از سوی شهرداری تهران صورت گیرد.
۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲
۰

 

مرتضی الویری در نود و هفتمین جلسه شورا گفت: من پیش از هر امری تاسف خود از حرکت نسنجیده ایالات متحده از شروع تحریم ها ابراز می کنم و امیدوارم با انسجام ملی این تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم.

 

وی در ادامه افزود: در حالی که ما ذیحساب های مناطق را تایید کردیم متاسفانه ذیحساب اصلی جابجا می شود بدون اطلاع شورای شهر تهران. آقای خسروی جایگزین آقای دلفانی می شوند بدون اطلاع شورای شهر.

 

الویری افزود: طبق ماده 79 قانون شهرداری ها کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب و با رعایت مقررات آیین نامه مالی به عمل خواهد آمد ولی این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهردار که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.

 

وی ادامه داد: همچنین مطابق با تبصره 1 بند 30 ماده 80 شرح وظایف شورای اسلامی شهر کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهرداری و ذیحساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.

 

الویری گفت: با استناد به قوانین مذکور شهردار تهران می بایست ابتدا ذیحساب جدید را در قالب لایحه معرفی و پس از تایید شورای اسلامی شهر تهران جایگزین می نمود. با توجه به اینکه جابجایی ذیحساب بدون تایید شورای اسلامی شهر تهران بوده لذا امضای اسناد مالی توسط ذیحساب جدید بدون رعایت قوانین مذکور واجد ایراد حقوقی و مغایر قانون است لذا در این امر باید اقدامات مقتضی از سوی شهرداری تهران صورت گیرد.

 

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2