روایات معتبر درباره تعبیر خواب
پارسینه: «ان الرؤیا تقع علی ما تعبر ومثل ذلک مثل رجل رفع رجله فهو ینتظره متی یضع‌ها فاذا رأی احدکم رؤیا فلا یحدث بها الا ناصحاً او عالماً»
۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۶
۰


حاکم از انس بن مالک روایت نموده است که پیامبر (ص) فرمود::

«ان الرؤیا تقع علی ما تعبر ومثل ذلک مثل رجل رفع رجله فهو ینتظره متی یضع‌ها فاذا رأی احدکم رؤیا فلا یحدث بها الا ناصحاً او عالماً»

یعنی (خواب آنگونه که تعبیر می‌شود، اتفاق می‌افتد و واقع شدن آن مانند کسی است که پای خود را برداشته است ومنتظر است تا ببیند که چه وقت آن را روی زمین بگذارد. پس هر گاه یکی از شما خوابی رادید آن را به جز نزد عالم و یا ناصحی بازگو ننماید)

ابوداود، ترمذی و ابن ماجه نیز از ابو رزین عقیلی روایت نموده اند که پیامبر (ص) فرمود::

«الرؤیا علی رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت...»

یعنی (خواب اگر تعبیر نشود چونان پرنده‌ای پرواز می‌کند و به وقوع نمی‌پیوندد، اما اگر تعبیر شود، واقع می‌شود...).

ترمذی نیز از ابو هریره روایت نموده است که پیامبر فرموده است:

«اذا رأی احدکم الرؤیا الحسنة فلیفسر‌ها ولیخبر بها واذا رأی الرؤیا القبیحة فلا یفسر‌ها و لایخبر بها»

(اگر یکی از شما خواب خوبی را دید آن را تعبیر نموده ونزد دیگران با زگو نماید و اگر خواب زشت و نا خوشایندی را دید آن را تعبیر نکند و نزد دیگران نیز بازگو ننماید)؛ و نیز امام مسلم از ابو هریره روایت نموده است که پیامبرخدا (ص) فرمود:

«فان رأی احدکم ما یکره فلیقم فلیصل ولا یحدث بهاالناس»
یعنی(اگریکی از شما خواب ناخوشایندی را دید پس از خواب برخیزد ونماز بخواند و آن را برای کسی بازگو ننماید).
 
منبع: بیتوته 
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2