تیم فوتبال کاشیما توانست با دو گل سرخپوشان را در ژاپن شکست دهد تا پرسپولیس تنها راه نجات را در پیروزی خانگی ببیند.
۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۶
تیم فوتبال کاشیما توانست با دو گل سرخپوشان را در ژاپن شکست دهد تا پرسپولیس تنها راه نجات را در پیروزی خانگی ببیند.
۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۶
۰