چاقوکشی جوان مست و متوهم در خیابان
پارسینه: پسرجوان که در جریان درگیری خیابانی مرتکب قتل شده بود پس از محاکمه در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران به قصاص نفس محکوم شد.
۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۸
۰

 رسیدگی به این پرونده از سال 95 به‌دنبال درگیری خونین در خیابان 17شهریور شروع شد. دراین نزاع که بین دو پسرجوان رخ داد فرید20 ساله براثر ضربه چاقو جان باخت. عامل جنایت که وحید نام داشت خیلی زود دستگیر شد ودر نخستین بازجویی‌ها لب به اعتراف گشود و در شرح ماجرا به کارآگاهان گفت: روز حادثه وقتی از خواهرم شنیدم که پسرجوانی به نام فرید که هم محلی‌مان است برای او مزاحمت ایجاد کرده عصبانی شدم و درحالی که به خاطر خوردن مشروب حالت عادی نداشتم به سراغ فرید رفتم و با او درگیر شدم. بعد هم با چاقویی که همراهم بود ضربه‌ای به او زدم. وقتی زمین افتاد از ترس پا به فرار گذاشتم.

پس از این اعتراف، متهم در شعبه هفتم دادگاه کیفری به ریاست قاضی کیخا به اتهام قتل عمد محاکمه شد. خانواده مقتول نیز برایش درخواست قصاص کردند. تنها شاهد ماجرا که درصحنه درگیری حضور داشت نیز او را به‌عنوان عامل قتل معرفی کرد. سپس از خواهر قاتل تحقیق صورت گرفت که وی گفت: اصلاً مزاحمتی درکار نبوده و برادرم به‌خاطر توهم مرتکب قتل شده است. قضات پس از بررسی پرونده ومحتوای آن متهم را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم کردند.

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2