پیشنهاد پارسینه
گزارش تازه مرکز آمار از اوضاع و احوال گرانی در شهرها و روستاها؛
براساس اعلام مرکز آمار درصد تغییر شاخص کل در مهرماه ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۳۲,۴ درصد است.
۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۸
۲

به گزارش پارسینه، گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در مهر ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۴۴،۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۷.۱ درصد افزایش نشان می­‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان ایلام با ۹.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با ۵.۰ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ۳۲.۸ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۳۹.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۲۶.۱ درصد) است. یعنی خانوار‌های ساکن استان ایلام به طور متوسط ۷.۱ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های ساکن استان کرمان به طور متوسط ۶.۷ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به مهر ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ۱۳۹۷ برای خانوار‌های کشور به عدد ۱۳.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (۱۶.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (۱۰.۴ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در مهر ۶.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد.

خانوار‌های شهری

در مهر ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوار‌های شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۴۳،۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۸ درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان ایلام با ۹.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان فارس با ۴.۴ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های شهری کشور ۳۲،۴ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری مربوط به استان ایلام (۴۰.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۲۵.۵ درصد) است، یعنی خانوار‌های شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط ۸.۲ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های شهری ساکن استان کرمان به طور متوسط ۶.۹ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به مهر ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷ برای خانوار‌های شهری به عدد ۱۳.۴ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (۱۷.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (۱۱.۰ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در مهر ماه ۶.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌­دهد.

خانوار‌های روستایی

در مهر ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوار‌های روستایی کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۴۶،۸۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های روستایی مربوط به استان­ خراسان شمالی با ۱۲،۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با ۵.۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل خانوار‌های روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۵.۳ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های روستایی مربوط به استان کردستان (۴۳.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۲۷.۵ درصد) است، یعنی خانوار‌های روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ۷.۸ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط ۷.۸ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به مهر ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷ برای خانوار‌های روستایی کشور به ۱۳.۰ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری (۱۶.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۸.۰ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در مهر ماه ۸.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

پــنــجــره
نظرات
علی
در صورتیکه با تورم بالای 30 درصدی که اگر واقعی باشد دولت نسبت به سالها قبل 6درصد حقوق را افزایش داده است
شیرین صفوی
استان ایران !!!!!
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو