شبکه بی‌بی‌سی فارسی از کاملیا انتخابی‌فرد در حالی به عنوان تحلیلگر مسائل عرب نام می‌برد که او در گفتار خود نام یکی از شاهزادگان عربستان را به سه گونه مختلف تلفظ می‌کند.
۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۵
شبکه بی‌بی‌سی فارسی از کاملیا انتخابی‌فرد در حالی به عنوان تحلیلگر مسائل عرب نام می‌برد که او در گفتار خود نام یکی از شاهزادگان عربستان را به سه گونه مختلف تلفظ می‌کند.
۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۵
۲