ناهید خداکرمی عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مجوز نصب دکل های اپراتور تلفن همراه تذکر داد.
۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴
ناهید خداکرمی عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مجوز نصب دکل های اپراتور تلفن همراه تذکر داد.
۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴
۰