دنیای حیات وحش در جای خود هم زیبا و هم حیرت انگیز است. تماشای برخی از جانوران کوچک جثه به کمک لنزهای بزرگ نما، در جا یخود زیبا و شگفت انگیز است.جانورانی که به سختی یم توان با چشمان غیر مسلح اندام آنها را تماشا کرد و بسیاری از آنها در یک بند انگشت جا می شوند!
۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۸
۱
دنیای حیات وحش در جای خود هم زیبا و هم حیرت انگیز است. تماشای برخی از جانوران کوچک جثه به کمک لنزهای بزرگ نما، در جا یخود زیبا و شگفت انگیز است.جانورانی که به سختی یم توان با چشمان غیر مسلح اندام آنها را تماشا کرد و بسیاری از آنها در یک بند انگشت جا می شوند!
بهترین خرید
نظرات
شناس
«یم توان» نه
«می توان» درسته
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید