پیشنهاد پارسینه
آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند؛ و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:
۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۷
۰

طبق نظر اکثر مراجع عظام در سه صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:

اول: آن که به واسطۀ زخم یا جراحت یا دُمَلى که در بدن او است لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد.

دوم: آن که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم (اندازۀ بند سر انگشت سبّابه) به خون آلوده باشد.

سوم: آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند؛ و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:

اول: آن که لباسهاى کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد.

دوم: آن که لباس زنى که پرستار بچه است نجس شده باشد.


=======================
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، ج‌۱، مسأله ۸۴۸
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو