دوربین پارسینه به بهانه روز جهانی کودک به مدرسه امید امام در منطقه ۱۲ تهران رفته است تا علاوه بر گفتگو با دانش آموزان گزارشی هم از جشن این مدرسه داشته باشد.
۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲
۰
دوربین پارسینه به بهانه روز جهانی کودک به مدرسه امید امام در منطقه ۱۲ تهران رفته است تا علاوه بر گفتگو با دانش آموزان گزارشی هم از جشن این مدرسه داشته باشد.
ارسال نظر