رئیس سابق سازمان موشکی رژیم صهیونیستی با اذعان به قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: به احترام توان موشکی ایران کلاه از سر بر می‌دارم.
۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۶
رئیس سابق سازمان موشکی رژیم صهیونیستی با اذعان به قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: به احترام توان موشکی ایران کلاه از سر بر می‌دارم.
۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۶
۲

العالم گزارش داد، یوزی رابین، رئیس سابق سازمان موشکی رژیم صهیونیستی و ملقب به پدر صنعت موشکی اسرائیل درباره توان مهندسان ایرانی در ساخت موشک گفت: به احترام توان موشکی ایران کلاه از سر بر می‌دارم!

50
نظرات
ناشناس
این تعریف وتمجیدها از زبان دشمنی حیله گر و موذی هست وقصدشون ایجادحالت غرورکاذب و خواب خرگوشی علیرغم تمام پیشرفتهای موشکی ماهست،نبایدجایی برای هیچ احتمالی باقی بگذاریم بهتره تسلیحات موشکی مابازهم بصورت تصاعدی وناشناخته ومحرمانه ثانیه به ثانیه به همت وغیرت دانشمندان ماپیشرفت آن هم جهشی داشته باشد ازمیدانهای جنگ دیگرمثل فساداخلاقی واقتصادی بی آبی بمباران رسانه ای وتغییر ارزشهاوباورها هم غافل نباشیم
شیرین صفوی
در بد بینانه ترین حالت : این شعر ایام کودکی، زاغکی قالب پنیری دید به دهان بر گرفت و زود پرید .....!!!! بماند!!! !!! در خوشبینانه ترین حالت که : تعریف از خوبی های دشمن یک امتیاز مثبت است !!!!!!!!!! این هم بماند !!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50