فیلمی از نفربر بی ام پی ۳ روسی در خدمت کره جنوبی که در عوض بدهی روس‌ها به این کشور داده شد.
۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۴
فیلمی از نفربر بی ام پی ۳ روسی در خدمت کره جنوبی که در عوض بدهی روس‌ها به این کشور داده شد.
۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۴
۰