پیشنهاد پارسینه
نگاهی خلاصه به صنعت هوانوردی عربستان در ۸۰ سال پیش
۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۳
۰
فرودگاه ظهران و بازدیدکنندگان از هواپیمای خریداری شده مربوط به خطوط پروازی کَمِل -68 سال پیش
فرودگاه ظهران و بازدیدکنندگان از هواپیمای خریداری شده مربوط به خطوط پروازی کَمِل -68 سال پیش
خدمه پرواز کَمل مروبط به ایرلاین آرامکو در فرودگاه ظهران در 66سال پیش
خدمه پرواز کَمل مروبط به ایرلاین آرامکو در فرودگاه ظهران در 66سال پیش
عملیات خروج هواپیمای گرفتار شده  آمریکایی از میان شن و ماسه در 68 سال پیش
عملیات خروج هواپیمای گرفتار شده آمریکایی از میان شن و ماسه در 68 سال پیش
شمای کلی از گمرک رأس الخیمه در 68 سال پیش
شمای کلی از گمرک رأس الخیمه در 68 سال پیش
پرسنل و اعضای یک کمپ با فیگور هرمی
پرسنل و اعضای یک کمپ با فیگور هرمی
ساختمان ادارات مرکزی، کمیسری و تدارکات و پشتیبانی ظهران عربستان در66 سال پیش
ساختمان ادارات مرکزی، کمیسری و تدارکات و پشتیبانی ظهران عربستان در66 سال پیش
پسران پیشاهنگ سعودی در حال سوار شدن بر هواپیما در 73 سال پیش
پسران پیشاهنگ سعودی در حال سوار شدن بر هواپیما در 73 سال پیش
عکسی از خلبانان سعودی در دوره آموزشی ایتالیا در هشتاد سال پیش
عکسی از خلبانان سعودی در دوره آموزشی ایتالیا در هشتاد سال پیش
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو