پیشنهاد پارسینه
میرلوحی تاکید کرد:
رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شوای اسلامی شهر تهران گفت: هزینه کرد از حساب هایی که مورد تایید شورا نباشد از سوی واحد های تابعه شهرداری تخلف محسوب می شود.
۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۹
۰


 سید محمود میر لوحی در هشتاد و نهمین جلسه شورا اظهار کرد: بر طبق تبصره بند 12 ماده 80 بودجه سال۹۷ تمامی درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر افتتاح می شود باید واریز شود. در این زمینه باید شهرداری هر چه سریع تر گزارشی از چگونگی اجرای این تبصره ارایه کند.

وی ادامه داد: اگر موسسات و شرکت های وابسته شهرداری تهران حسابی غیر از این داشته باشند هر گونه هزینه کرد از این حساب ها تخلف است.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو