پیشنهاد پارسینه
عضوهیات مدیره و معاون فنی بیمه‌های اموال بیمه آسیا:
با توجه به افزایش ارزش وسایل نقلیه و ساختمان‌ها، تاسیسات و اموال بیمه گذاران بیمه آسیا برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه به واحد صادر کننده بیمه نامه خود مراجعه کنند.
۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۶
۰
به گزارش پارسینه به نقل از  روابط عمومی بیمه آسیا، مسعود بادین، عضوهیات مدیره و معاون بیمه‌های اموال بیمه آسیا با اشاره به افزایش ارزش وسایل نقلیه، گفت: با توجه به لزوم پیشگیری از تبعات کم بیمه گی درهنگام وقوع حادثه و بروز خسارت از بیمه گذاران بیمه بدنه اتومبیل بیمه آسیا در خواست می‌شود برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل به شعبه یا نماینده صادر کننده بیمه نامه خود مراجعه کنند.
عضو هیات مدیره بیمه آسیا در ادامه افزود: هم چنین با توجه به افزایش ارزش ساختمان‌ها و تاسیسات مراجعه بیمه گذاران بیمه‌های آتش سوزی بیمه آسیا به شعبه یا نماینده صادر کننده بیمه نامه خود برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه مورد بیمه و بروز رسانی و اخذ پوشش‌های کامل برای پیشگیری از تبعات عدم کفایت سرمایه بیمه شده در هنگام وقوع آتش سوزی و خسارات تبعی و وارد آمدن خسارت یک اولویت و ضرورت انکار ناپذیر است.
معاون بیمه‌های اموال بیمه آسیا در پایان بیان داشت: یکصد شعبه و بیش از سه هزار نمایندگی بیمه آسیا در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه‌ای به ویژه صدور الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل و بیمه‌های آتش سوزی به بیمه گذاران هستند.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو