پیشنهاد پارسینه
بسیاری از پزشکان رشد فولیکول (تخمک) را با سونوگرافی کنترل می‌کنند. اندازه فولیکول (تخمک) مناسب بنظر پزشکان مختلف متفاوت است، اما اکثر پزشکان در صورتیکه بیمار دارو مصرف نکرده یا تنها کلومیفن مصرف کرده باشد ۲۰ تا ۲۴ میلی متر در نظر می‌گیرند و اگر FSH به تنهائی مصرف کرده باشد ۱۷ یا ۱۸ میلی متر و اگر FSH+LH استفاده کرده باشد ۱۶ یا ۱۷ میلی متر را اندازه فولیکول بالغ در نظر می‌گیرند. البته این امکان دارد که فولیکول‌های تا حد ۱۴ تا ۱۵ میلی متر نیز حاوی تخمک طبیعی نیز باشند.
۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۲
۰

بسیاری از پزشکان رشد فولیکول (تخمک) را با سونوگرافی کنترل می‌کنند. اندازه فولیکول (تخمک) مناسب بنظر پزشکان مختلف متفاوت است، اما اکثر پزشکان در صورتیکه بیمار دارو مصرف نکرده یا تنها کلومیفن مصرف کرده باشد ۲۰ تا ۲۴ میلی متر در نظر می‌گیرند و اگر FSH به تنهائی مصرف کرده باشد ۱۷ یا ۱۸ میلی متر و اگر FSH+LH استفاده کرده باشد ۱۶ یا ۱۷ میلی متر را اندازه فولیکول بالغ در نظر می‌گیرند. البته این امکان دارد که فولیکول‌های تا حد ۱۴ تا ۱۵ میلی متر نیز حاوی تخمک طبیعی نیز باشند.

بعلاوه فولیکول‌ها تا زمان آزاد سازی حدود یک تا دو میلی متر روزانه رشد می‌کنند. یک خانم ممکن است در یک سیکل بیش از یک تخمک آزاد کند و وقتی به اندازه آن‌ها به حد طبیعی رسید در صورتیکه hCG استفاده نکرده باشند تا ۲۴ ساعت بعد
تخمک‌ها در بدنش آزاد خواهند شد. تزریق hCG در ۹۵% خانم‌ها باعث آزاد سازی تخمک‌ها در ۳۶ ساعت بعد خواهد شد.

نکته مهم: با توجه به طول سیکل قاعدگی تان بهتر است در میانه سیکل سونوگرافی انجام دهید تا بزرگ‌ترین فولیکول شناسایی و اندازه گیری شود. در میانه سیکل، سایز ۱۷ تا ۲۲ مناسب است. اگر وسط سیکل نبوده فولیکول تا آن زمان رشد خواهد کرد.


برخی از فولیکول‌ها پیش از آنکه بالغ شوند، ممکن است تا ۴۰ سال در تخمدان به حالت نهفته باقی بمانند، برخی از فولیکول‌های حاوی تخمک در طول زمان تحلیل می‌روند و هیچ گاه به مرحله رشد وارد نمی‌شوند. در طول سال‌های باروری یک زن، ۳۰۰ تا ۴۰۰ فولیکول بالغ می‌شوند و تخمک خود را برای لقاح با اسپرم آزاد می‌کنند. هنگامی که یک زن به مرحله یائسگی می‌رسد، اغلب تخمک‌های باقی مانده تحلیل رفته و نابود شده اند.
 
منبع: ایران بانو
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو