در حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز دست کم یازده نفر شهید شدند.
۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵
۰
در حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز دست کم یازده نفر شهید شدند.
ارسال نظر
{*ticket:47634*}