الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در نطق خود به مناسبت رحلت آیت الله طالقانی گفت: باید صدای مردم از تمام سلایق سیاسی شنیده شود.
۱۸ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در نطق خود به مناسبت رحلت آیت الله طالقانی گفت: باید صدای مردم از تمام سلایق سیاسی شنیده شود.
۱۸ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
۰
ارسال نظر