پدافند سوریه یک موشک اسرائیلی را رهگیری و مورد هدف قرار داد.
۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۷
۰
پدافند سوریه یک موشک اسرائیلی را رهگیری و مورد هدف قرار داد.
ارسال نظر