یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمامی اقتصاددانان چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا باید به اقتصاد کشور و دولت کمک کنند.
۱۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۴
۰


الیاس حضرتی درباره گزینه جایگزینی مسعود کرباسیان در وزارت اقتصاد و دارایی،‌ گفت: برای وزیر اقتصاد باید یک تعریف درست و جامع داشته باشیم؛‌ او باید معمار اقتصاد ایران باشد و بتواند گردنه‌های پر پیج و خم امروز را پشت سر بگذارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی دهمین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصی که مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده می‌گیرد و برای این مسند انتحاب می‌شود، باید اشراف کامل بر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داشته باشد.

وی تاکید کرد: فردی که راهی وزرات اقتصاد و دارایی می‌شود باید طرح و برنامه داشته باشد و از میان اقتصاددانان برجسته کشور فرقی هم نمی‌کند اصلاح‌طلب باشد و یا اصولگرا برای خود مشاورانی انتخاب کند. به طور کلی اقتصاددانان اصلاح‌طللب و اصولگرا باید به دولت کمک کنند.

حضرتی با بیان اینکه مشاوران نقش مهمی را ایفا می‌کنند، گفت: وزیر باید با مشاوران خود جلسات متعدد داشته باشد، نظرات آنان را جویا شود و از آن‌ها برای خروج از مشکلات و موضوعاتی که مردم را اذیت می‌کند استفاده و راهکاری جامع اتخاذ کند.

وی تاکید کرد: وزیر اقتصادی که مسند امور را به دست می‌گیرد باید برای عبور از معضلات و مشکلات برنامه داشته باشد و از تغییرات لحظه‌ای که مردم را اذیت می‌کند جلوگیری و امنیت را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس درباره این که گفته می‌شود باید به وزیر سابق اقتصاد وقت بیشتری داده می‌شد و یکسال برای بررسی عملکرد او زمان کمی بوده است، بیان کرد: یک‌سال فرصتی بود که به وزیر اقتصاد دادیم تا ببینیم چه کاری می‌تواند در این مدت انجام دهد.

 

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمامی اقتصاددانان چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا باید به اقتصاد کشور و دولت کمک کنند.


الیاس حضرتی درباره گزینه جایگزینی مسعود کرباسیان در وزارت اقتصاد و دارایی،‌ گفت: برای وزیر اقتصاد باید یک تعریف درست و جامع داشته باشیم؛‌ او باید معمار اقتصاد ایران باشد و بتواند گردنه‌های پر پیج و خم امروز را پشت سر بگذارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی دهمین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصی که مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده می‌گیرد و برای این مسند انتحاب می‌شود، باید اشراف کامل بر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داشته باشد.

وی تاکید کرد: فردی که راهی وزرات اقتصاد و دارایی می‌شود باید طرح و برنامه داشته باشد و از میان اقتصاددانان برجسته کشور فرقی هم نمی‌کند اصلاح‌طلب باشد و یا اصولگرا برای خود مشاورانی انتخاب کند. به طور کلی اقتصاددانان اصلاح‌طللب و اصولگرا باید به دولت کمک کنند.

حضرتی با بیان اینکه مشاوران نقش مهمی را ایفا می‌کنند، گفت: وزیر باید با مشاوران خود جلسات متعدد داشته باشد، نظرات آنان را جویا شود و از آن‌ها برای خروج از مشکلات و موضوعاتی که مردم را اذیت می‌کند استفاده و راهکاری جامع اتخاذ کند.

وی تاکید کرد: وزیر اقتصادی که مسند امور را به دست می‌گیرد باید برای عبور از معضلات و مشکلات برنامه داشته باشد و از تغییرات لحظه‌ای که مردم را اذیت می‌کند جلوگیری و امنیت را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس درباره این که گفته می‌شود باید به وزیر سابق اقتصاد وقت بیشتری داده می‌شد و یکسال برای بررسی عملکرد او زمان کمی بوده است، بیان کرد: یک‌سال فرصتی بود که به وزیر اقتصاد دادیم تا ببینیم چه کاری می‌تواند در این مدت انجام دهد.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید