شرکت "Lightning Packs" از نخستین کوله پشتی‌های شناور جهان رونمایی کرد. این کوله پشتی برای کوهنودی، رفت و آمد روزانه و مسافرت بسیار مناسب است.
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۵
۰
شرکت "Lightning Packs" از نخستین کوله پشتی‌های شناور جهان رونمایی کرد. این کوله پشتی "هاور گلاید" (HoverGlide) نام داشته و نخستین کوله پشتی شناور جهان محسوب می‌شود. این کوله ۸۲ درصد در راه رفتن و ۸۶ درصد در دویدن وزن کوله را کاهش می‌دهد.
 
نخستین کوله پشتی‌های شناور جهان

طراحی این کوله پشتی به صورتی است که فشار وارده به گردن، زانو و مچ پای کاربران را حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش می‌دهد.

کوله پشتی مذکور برای کوهنودی، رفت و آمد روزانه و مسافرت بسیار مناسب است.

طراحی فوق‌العاده این کوله پشتی باعث آسان شدن حمل و جابجایی بسته و یا اجسام سنگین می‌شود.

کوله پشتی مذکور قابلیت حمل اجسام تا ۲۴ کیلوگرم را دارد.

نکته قابل توجه این است که عملکرد این کوله پشتی توسط ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا مورد آزمایش قرار گرفته است.
منبع: ایسنا
شرکت "Lightning Packs" از نخستین کوله پشتی‌های شناور جهان رونمایی کرد. این کوله پشتی برای کوهنودی، رفت و آمد روزانه و مسافرت بسیار مناسب است.
شرکت "Lightning Packs" از نخستین کوله پشتی‌های شناور جهان رونمایی کرد. این کوله پشتی "هاور گلاید" (HoverGlide) نام داشته و نخستین کوله پشتی شناور جهان محسوب می‌شود. این کوله ۸۲ درصد در راه رفتن و ۸۶ درصد در دویدن وزن کوله را کاهش می‌دهد.
 
نخستین کوله پشتی‌های شناور جهان

طراحی این کوله پشتی به صورتی است که فشار وارده به گردن، زانو و مچ پای کاربران را حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش می‌دهد.

کوله پشتی مذکور برای کوهنودی، رفت و آمد روزانه و مسافرت بسیار مناسب است.

طراحی فوق‌العاده این کوله پشتی باعث آسان شدن حمل و جابجایی بسته و یا اجسام سنگین می‌شود.

کوله پشتی مذکور قابلیت حمل اجسام تا ۲۴ کیلوگرم را دارد.

نکته قابل توجه این است که عملکرد این کوله پشتی توسط ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا مورد آزمایش قرار گرفته است.
منبع: ایسنا
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}