پیشنهاد پارسینه
گیاهان مناسب خاک اسیدی گیاهانی هستند که بستر اسیدی برای رشدشان مناسب است.
۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۱
۰
گیاهان مناسب خاک اسیدی  چه گیاهانی هستند
 
گیاهان مناسب خاک اسیدی گیاهانی هستند که بستر اسیدی برای رشدشان مناسب است. گیاهان دوستدار اسید، خاک pH حدود ۵/۵ را ترجیح میدهند. این pH پایین گیاهان را برای جذب مواد غذایی مورد نیاز و شکوفایی توانا میسازد، فهرست انواع گیاهانی که در خاک اسیدی رشد میکنند فراوان میباشد در این مطلب فقط به تعداد کمی از گیاهانی که نیاز به خاک اسیدی دارند اشاره شده است.

به طور کلی نیمه شرقی ایالات متحده و شمال غربی اقیانوس ارام بهترین مکان برای گیاهان اسید دوست میباشد.

قبل از پرسش اینکه چه نوع از گیاهان در خاک اسیدی رشد میکنند؟ pH خاک خود را چک کنید، خاک طبیعی و خنثی را میتوان با مواد تولید کننده اسید برای کاهش pH جهت تامین نیاز‌های گیاهان اسید دوست تهیه کرد.

گیاهان اسید دوست شامل

ازالیا

رودودندروس یا گل ١٠٠ تومانی

راج

گاردنیاز

گیاهان بوته‌ای که به خاک اسیدی نیاز دارند از طریق کود برگ سوزنی کاج، پیت ماس، و پوست خرد شده درخت که به صورت ارگانیک pH خاک را پایین نگه میدارند تامین خواهند شد. گالتریا و پاکساندرا که به خوبی زمین را پوشش میدهند و انواع سرخس‌ها در خاک اسیدی به خوبی رشد میکنند.

گل‌های اسیدی عبارتند از::

زنبق ژاپنی

تریلیوم

بگونیا

کالادیوم

چه درختانی در خاک اسیدی بهتر رشد میکنند؟ تقریبا همه گیاهان همیشه سبز نیاز به خاک اسیدی دارند.

برخی درختان اسید دوست عبارتند از:

درخت زغال اخته

بلوط تیغی

بلوط برگ خنجری

ماگنولیا

هیچ لیستی از گیاهان اسید دوست بدون نام گل ادریس کامل نخواهد شد، گل آبی درخشان که گیاهان را پوشش میدهد هنگامی که خاک اسیدی باشد. در حالیکه بیشتر گیاهان بدون pH پایین خاک شروع به زرد شدن میکنند گل ادریس شکوفه صورتی کمرنگ میرویاند و این شاخص مناسبی خواهد بود برای اندازه گیری pH در خاک باغتان.

منبع: کشتزار
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو