پیشنهاد پارسینه
شهرداری تهران به شهرداران مناطق ۲۲ گانه ابلاغ کرد:
شهرداری تهران به دنبال مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز روی پهنه‌های گسلی شهر تهران در نامه ای خطاب به شهرداران مناطق ۲۲ گانه این ممنوعیت را ابلاغ کرد.
۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۳
۱

ممنوعیت ساخت‌وساز روی گسل‌های تهرانبه گزارش پارسینه، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نامه‌ای به شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران دستور ممنوعیت صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز جهت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دارای مجوز و همه جایگاه‌های سوخت در پهنه‌های گسلی اصلی را صادر کرد.

متن نامه پیروز حناچی به شرح زیر است:

پیرو دستورالعمل شماره ۸۰/۶۳۵۶۰۴ مورخ ۲ شهریور ۹۶ با موضوع وحدت رویه در خصوص ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد واقع در پهنه‌های گسلی اصلی با جابجایی عمده شهر تهران و با عنایت به مفاد بند ۷ نامه شماره ۳۰۰/۱۷۷۴۳ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۷ معاون محترم شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدینوسیله ابلاغ می‌گردد:

ممنوعیت صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز، توافق و تشکیل پرونده و ... برای احداث ساختمان‌های بااهمیت خیلی زیاد در پهنه‌های گسل اصلی با جابجایی عمده گسلی شهر تهران، علاوه بر تعاریف ذکر شده در مفاد بخشنامه فوق الذکر (کلیه مراکز مندرج در جدول ۶-۱-۱ صفحه ۹ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و گروه ۱ بند ۱-۶ آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ویرایش چهارم)، مشمول مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دارای مجوز (شامل مهد کودک ها، مدارس، دانشگاه‌ها و ...) و کلیه جایگاه‌های سوخت (پمپ بنزین، پمپ گاز) نیز خواهد بود.

بدیهی است حسن اجرای این مصوبه برعهده شهرداران مناطق خواهد بود.

متن مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۲۳/۲/۹۷

پیش‌تر و در تاریخ ۹۷/۲/۲۳ محمدسعید ایزدی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار تهران، استاندار کرمان، استاندار آذربایجان شرقی و سرپرست شهرداری تهران، مصوبه شورای عالی را مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز ساختمان‌های بااهمیت بر پهنه‌های گسل اصلی ابلاغ کرد.

متن مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نیز که در همان تاریخ ابلاغ شده بود به شرح زیر است:

به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۷/۲/۳، پیرو مصوبه مورخ ۹۵/۵/۲۵ خود، ضمن استماع گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون حریم گسل‌های زلزله شهر‌های ایران در خصوص روند اجرایی شدن مفاد مصوبه قبلی و اقدامات انجام شده متعاقب آن به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

الف) پهنه بندی حریم گسل‌های زلزله شهر‌های تهران، تبریز و کرمان

۱. نقشه‌های حرایم گسل‌های شهر‌های تبریز و کرمان مورد تایید و تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اسناد مربوطه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

۲. بلندمرتبه سازی (بر اساس چهارچوب تعیین شده در مصوبات شورای عالی) در پهنه گسل‌های اصلی کلانشهر تبریز و کرمان ممنوع می‌باشد. وظیفه نظارت بر حسن انجام این بند با همکاری موثر نهاد‌های مدنی شهر‌های مذکور (از جمله شورای اسلامی شهر) برعهده اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه و دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران می‌باشد.

۳. ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های آذربایجان شرقی، کرمان و شهرداری تهران موظف اند طرح تفصیلی شهر‌های تهران، تبریز و کرمان را با در نظر گرفتن کاربری‌های مجاز به استقرار در پهنه‌های گسلی (مطابق بند ۶-۲-۴ استاندارد ۲۸۰۰ ایران و بر اساس مصوبات شورایعالی) مطابق نقشه پهنه‌های گسلی ابلاغی موردبازنگری قرار داده و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارسال نمایند.

۴. شهرداران شهر‌هایی که اسناد پهنه بندی حریم گسل‌های آن‌ها ابلاغ شده است (تهران، تبریز و کرمان) مکلفند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه اطلاعات رقومی کلیه مستحدثات واقع شده بر حرائم گسل‌ها را تکمیل و نتیجه را جهت بررسی روند اجرایی شدن مصوبات مذکور به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.

ب) ضوابط عام پیرامون سند پهنه بندی گسل‌های زلزله شهر‌های ایران

۵. در راستای تکلیف مندرج در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۰ هیات محترم وزیران ابلاغ شده به شماره ۱۵۰۲۱ / ۵۳۱۳۳ مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲، ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی کلانشهر‌ها توسط کمیته استاندارد ۲۸۰۰ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حداکثر تا سه ماه آینده تدوین و پس از طی فرآیند قانونی لازم به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

۶. وزارت راه و شهرسازی با محوریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همکاری ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان زمین شناسی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها نسبت به تهیه نقش گسل‌های کلانشهر‌های کشور مطابق با اولویت بندی صورت گرفته اقدام نموده و بر همین اساس تدقیق نقشه گسل‌های اصلی و فرعی شهر‌ها با تاکید بر برآورد نرخ لغزش و میزان جابجایی گسل ها، در بازه زمانی ۵ ساله تهیه و پس از طی فرآیند قانونی لازم به مراجع ذیربط ابلاغ شود.

۷. ساختمان‌ها و تاسیسات بسیار مهم علاوه بر تعاریف و مصادیق ذکر شده در آیین نامه ۲۸۰۰، شامل مدارس و کلیه مراکز آموزشی و پرورشی دارای مجوز (شامل مهد کودک ها، مدارس، دانشگاه‌ها و...)، کلیه جایگاه‌های سوخت (پمپ بنزین، پمپ گاز)، ساختمان‌های بلندمرتبه (طبق تعریف بازای مناطق مختلف) نیز خواهد بود.

۸. به جهت اجرایی شدن مصوبه مورخ ۱۳۹۵.۵.۲۵ و این مصوبه، خصوصا در جابجایی ساختمان‌های دولتی با اهمیت خیلی زاید و خطرزاد واقع در حرایم گسل ها، مقرر گردید کارگروه اجرایی با عضویت و محوریت وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) و سازمان بهره بردار، تشکیل و آیین نامه اجرایی مرتبط را جهت ارایه به دولت تدوین نماید. آیین نامه مذکور پس از تایید از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دولت پیشنهاد خواهد شد.

پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
مقصر آژانسهای مسکن هستند که همه کاره اند آقا امروز من تو خونه نشسته بودم دیدم زنگ خونه به صدا در اومد آژانس مسکن محله ما بود گفتم فلانی کاری داری گفت بعله خانم یه مورد هست اکازیون گفتم ما که خونه داریم بچه پررو گفت خااااانم قدیمی شده براتون گذاشتم تو فایل فروش من و بچه ها هاج و واج داشتیم نگاش میکردیم که دیدم همسرم رسید وقتی جریان رو فهمید غوغایی بپا شد که مرد حسابی ما تو خونه نشستیم بی خبر از همه چی تو واسمون فایل باز کردی به اجازه کی خلاصه تا همین دو سه ساعت پیش در گیر این ماجرا بودیم تو این ماه این دومین پیشنهاد یهویی بود از طرف آژانس های فضول محله ما !![
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو