پیشنهاد پارسینه
دو دانش آموز یک کلاس که ظاهراً بر سر یک شانه اختلاف پیدا می کنند، کارشان به دعوای تن به تن کشیده و متاسفانه بر اثر یک لحظه عصبانیت، یکی از طرفین به علت شدت ضربه به مغز کشته می شود. اما داستان جایی وحشتناک تر می شود که دانش آموز قاتل جسدش چند روز بعد درون چاهی پیدا می شود که پلیس مدعی شده سقوط وی بر اثر خودکشی بوده است!
۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۷
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو