پیشنهاد پارسینه
‌مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در صورت فسخ قرارداد خرید هواپیماهای جدید هما، زیان و خسارتی متوجه بوئینگ، ایرباس و ATR نمی‌شود،‌ گفت:‌ این طور نخواهد بود که با فسخ این قراردادها این سه شرکت، به هما غرامت بپردازند.
۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۴
۰
اصغر فخریه کاشان بیان کرد: تلاش ما حفظ قرارداد‌های خرید هواپیما از سه شرکت ایرباس، بویینگ و ای. تی. آر ATR در همین شراط فعلی است.

وی گفت: امکان معلق نگه داشتن هر یک از این قرارداد‌ها تا ۱۲ ماه وجود دارد که در این بازه زمانی احتمال تحولاتی در مجلس آمریکا وجود دارد که می‌تواند تصمیمات ترامپ را تحت تاثیر خود قرار دهد.

‌فخریه کاشان، درباره احتمال تهاتر نفت ایران با سوخوی روسی اظهار داشت: سایر شرکت‌های هواپیمایی در خرید هواپیما‌های سوخو چه با موتور روسی و چه موتور غربی مختار هستند، اما وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای مذاکره با سوخو ندارد.

وی با بیان اینکه هیچ توصیه و دستوری مبنی بر تهاتر نفت ایران با هواپیمای روسی به وزارت راه و شهرسازی نشده است، گفت: هیچ برنامه‌ای برای نوسازی ناوگان ایران‌ایر با استفاده از هواپیما‌های سوخو نداریم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده قرارداد‌های خرید هواپیما‌های جدید درباره سرنوشت قرارداد‌های خرید هواپیما از سه شرکت ایرباس، بویینگ و ای. تی. آر در شرایطی که منع فروش هواپیما به ایران برای این شرکت‌ها وجود دارد، تأکید کرد: ترجیح ما این است که قرارداد‌های خرید هواپیما از شرکت ایرباس، بویینگ و ای. تی. آر در حالت فعلی باقی بمانند و فسخ نشوند، تا اینکه شرایط مجددا احیا شود، اما سه شرکت ایرباس، بویینگ و ای. تی. آر بنابر الزام قانونی مجبور به فسخ قرارداد‌ها هستند و ما برای تمام این موارد در حال مذاکره با شرکت‌ها هستیم.

فخریه کاشان ادامه داد: این سه شرکت تحت فشار دولت آمریکا تمایل به فسخ قرارداد‌ها با ایران‌ایر دارند و بنابر مقرراتی که امریکایی‌ها وضع کردند، باید یا ۱۴ اگوست به بعد یا ۶ نوامبر به بعد دفاتر و حساب‌های همکاری با ایران را ببندند به همین دلیل خواستار روشن کردن تکلیف قرارداد‌ها هستند.

وی گفت:، اما در این طرف ما هم بنا به قرارداد‌ها معتقد هستیم که هنوز فرصت حفظ قرارداد‌ها را داریم و در حال مذاکره با این شرکت‌ها برای عدم فسخ قرارداد‌ها هستیم، در نهایت یا قرارداد‌ها فسخ و یا معلق باقی می‌مانند.

فخریه کاشان با بیان اینکه نفع معلق ماندن قرارداد‌ها برای ما این است که برای انعقاد قرارداد دوباره در شرایط مطلوب نیاز به انجام مذاکرات جدید نیست، ادامه داد: امکان معلق نگه داشتن هر یک از این قرارداد‌ها تا ۱۲ ماه وجود دارد که در این بازه زمانی احتمال تحولاتی در مجلس آمریکا وجود دارد که می‌تواند تصمیمات ترامپ را تحت تاثیر خود قرار دهد.

‌مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل با تاکید بر اینکه در صورت فسخ قرارداد‌ها تحت تاثیر خروج امریکا از برجام زیان و خسارتی متوجه سه شرکت نمی‌شود، گفت: یعنی این طور نخواهند بود که با فسخ این قرارداد‌ها بویینگ، ایرباس و ای. تی. آر به ایران ایر غرامت بپردازند، اما به طور قطع عدم فروش این تعداد هواپیما به ایران خودش زیان بزرگی برای این شرکت‌ها محسوب می‌شود، به ویژه برای ایرباس و ای. تی. ار که سفارشات ایران را به مرحله تولید رسانده‌اند.

وی افزود: همه تلاش‌ها بر این بود که قراردادی داشته باشیم که نه ما دچار زیان شویم و نه شرکت‌های طرف قرارداد؛ اگر این قرارداد را در شرایط دیگری که ناشی از برجام نبود فسخ می‌کردند، به طور قطع باید به ایران ایر خسارت پرداخت می‌کردند، اما این قرارداد‌ها در شرایطی فسخ می‌شود که تابع نظر آن‌ها نیست.

فخریه کاشان درباره احتمال تحویل دو فروند هواپیمای ای. تی. ار به ایران ایر گفت: نمایندگان شرکت ای. تی. آر در حال مذاکره هستند، تا فروش سفارشات ایران که به مرحله تولید رسیده مشمول استثناء‌هایی شود.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو