پیشنهاد پارسینه
این که میز شما، میز صبحانه است یا ناهار، یا شام، یا برای یک مراسم رسمی یا یک شام رسمی همگی با هم متفاوت هستند. در هر کدام از این مراسم باید بدانید که لوازم سرو و پذیرایی ( انواع بشقاب، انواع قاشق، چنگال، کارد و ... ) را چگونه و با چه نظمی باید روی میز غذا خوری تان بچینید.
۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۹
۰
این که میز شما، میز صبحانه است یا ناهار، یا شام، یا برای یک مراسم رسمی یا یک شام رسمی همگی با هم متفاوت هستند. در هر کدام از این مراسم باید بدانید که لوازم سرو و پذیرایی (انواع بشقاب، انواع قاشق، چنگال، کارد و ...) را چگونه و با چه نظمی باید روی میز غذا خوری تان بچینید. در این مقاله این موارد را به شما می‌گوییم تا بتوانید درون خانه تان یک میز غذاخوری متناسب با میهمانی که دارید بچینید.


چیدمان میز غذا خوری برای مراسم مختلف
 
اصول چیدمان میز غذا خوری برای مراسم مختلف

۱ – برای میز ناهار و شام باید بشقاب سالاد را در قسمت چپ محل قرار گیری میهمان قرار دهید تا راحت بتواند برای کشیدن و میل کردن سالاد اقدام کند. در کنار بشقاب هم چنگال مخصوص سالاد خوری را قرار دهید.

۲ – تمام لیوان‌های مختلف برای میز ناهار و میز شام و همچنین فنجان‌های قهوه و چای برای میز صبحانه و عصرانه را در سمت راست و بالا قرار دهید.

۳ – ظروف نقره برای مراسم رسمی استفاده می‌شود. این ظروف را باید در سمت چپ بشقاب سالاد خوری قرار دهید.

۴ – چنگال باید سمت چپ بشقاب و قاشق و چاقو در سمت راست بشقاب اصلی قرار بگیرد. چاقو را باید طوری روی میز قرار دهید که سمت برش آن به سمت بشقاب باشد. همچنین همه دسته‌های چاریال چنگال و بشقاب‌ها در یک راستا قرار بگیرند.

۵ – دستمال میز غذا خوری متفاوت است.

برای صبحانه، ناهار و شام خودمانی باید در سمت چپ میز قرار بگیرد. برای صبحانه بهتر است از دستمال طرح دار چهارخانه استفاده کنید و به صورت سه گوش تا بزنید.
برای ناهار بهتر است از دستمال پارچه‌ای طرح دار استفاده کرده و به صورت مستطیلی ساده تا کرده و در سمت چپ بشقاب تان و در کنار چاقو سالادخوری و غذا خوری قرار دهید.
برای شام بهتر است از دستمال پارچه‌ای ساده استفاده کرده و آن را مانند وعده ناهار مستطیلی ساده تا کنید، آن را در سمت چپ بشقاب قرار داده و چنگال سالاد خوری و غذا خوری را روی آن قرار دهید. این دستمال را دقیقا زیر بشقاب سالاد قرار دهید.
برای میز شام اروپایی، رسمی و مجلسی باید دستمال سفره پارچه‌ای تا شده را درون بشقاب قرار دهید.

حال به چیدمان هر وعده غذا خوری می‌پردازیم

اصول چیدمان میز صبحانه

برای چیدن میز صبحانه بشقاب اصلی که در آن نان را قرار می‌دهید باید وسط قرار بگیرد. در سمت چپ آن چنگال و دستمال پارچه‌ای و در قسمت بالای دستمال پارچه‌ای بشقابی که در آن پنیر، کره، مربا و ... قرار دهید. در سمت راست بشقاب اصلی، چاقو و قاشق چایخوری را قرار دهید. در سمت راست چاقو، فنجان چای یا قهوه و در بالای آن لیوان آبمیوه را قرار دهید


اصول چیدمان میز ناهار خوری

در میز ناهارخوری بشقاب اصلی وعده غذا در وسط قرار دهید. در سمت چپ بشقاب، چنگال غذا خوری و سالاد خوری و در دستمال پارچه را قرار دهید. در بالای چنگال‌ها و دستمال پارچه‌ای بشقاب سالاد را قرار دهید. در سمت چپ بشقاب اصلی کارد و قاشق غذا خوری و بالای آن دو لیوان آب را قرار دهید.


اصول چیدمان میز شام

بشقای اصلی را در وسط قرار دهید. درون آن بشقاب دسر و در سمت چپ دستمال پارچه ار قرار دهید. روی دستمال پارچه‌ای چنگال غذا خوری و چنگال سالاد خوری را قرار دهید. در بالای این دو بشقاب مخصوص سالاد و درون آن کارد کوچکی برای بریدن تکه‌های بزرگ سالاد ودسر قرار دهید. در سمت راست قاشق غذا خوری و کارد غذای خوری برای بریدن گوشت، استیک و فیله قرار دهید. در بالای این دو لیوان‌های مختلف برای نوشیدن آب و نوشابه را بگذارید.


اصول چیدمان میز غذا خوری اروپایی

طبق معمول بشقاب اصلی را در قسمت وسط قرار دهید. درون آن بشقاب دسر و درون بشقاب دسر دستمال پارچه‌ای تا شده را قرار دهید. در سمت چپ بشقاب، چنکال غذا خوری و سالاد خوری، در قسمت بالای چنگال ها، بشقاب سالاد و کارد سالاد خوری، در قسمت بالای بشقاب اصلی کارد و چنگال دسر خوری و در قسمت راست بشقاب به ترتیب چاقو غذا خوری، چاقو برش ماهی، قاشق غذا خوری و قاشق دسرخوری را قرار دهید. در قسمت بالای چاقو وقاشق‌ها لیوان‌های مختلف نوشیدنی را قرار دهید.

اصول چیدمان میز مراسم رسمی

مانند بقیه موارد بشقاب اصلی را در وسط و درون آن بشقاب دسر و درون بشقاب دسر، دستمال پارچه‌ای تا شده را قرار دهید. در سمت چپ بشقاب چنگال غذا خوری و سالاد خوری و در بالای آن بشقاب نقره را رقرار دهید. بالای بشقاب نقره بشقاب سالاد و درون آن کار سالاد خوری را قرار دهید. در سمت راست بشقاب اصلی کارد غذا خوری، قاشق غذا خوری و قاشق دسر خوری را قرار دهید. در بالای قاشق‌ها و کارد هم فنجان قهوه و لیوان‌های نوشیدنی را قرار دهید.

اصول چیدمان میز شام رسمی

برای میز شام رسمی هم مانند میز‌های دیگر، بشقاب اصلی را در وسط و درون آن بشقاب دسر را قرار دهید. دستمال پارچه‌ای طرح دار را به صورت چهارگوش تا کرده و درون آن قرار دهید. در سمت چپ چنگال غذا خوری و سالاد خوری و در سمت راست کارد غذا خوری و قاشق غذاخوری را قرار دهید. در بالای قاشق و کارد لیوان‌های نوشیدنی و فنجان قهوه را قرار دهید.
منبع: سیمرغ
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو
شاتل 2