پیشنهاد پارسینه
بیش از ۸۳ درصد از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی عنوان کردند مجازات سریع مفسدان اقتصادی ما را برای مقاومت در برابر تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی مصمم‌تر می‌کند.
۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸
۰
برنامه پایش شب گذشته در سوال نظرسنجی خود از بینندگان پرسید: «کدام تصمیم شما را برای مقاومت در برابر تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی مصمم‌تر می‌کند؟ ۱- ایجاد اشتغال و مهار تورم ۲- مجازات سریع مفسدان اقتصادی»

در پایان این نظرسنجی ۸۳.۴ درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند مجازات سریع مفسدان اقتصادی ما مردم را برای مقاومت در برابر تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی مصمم‌تر می‌کند.

همچنین ۱۶.۹۶ درصد از شرکت کنندگان ایجاد اشتغال و مهار تورم را انگیزه‌ای برای مقاومت در برابر تحریم‌ها عنوان کردند.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو