پیشنهاد پارسینه
دراین فیلم که توسط یک عابر ثبت شده، تندیس و ماکتی از ترامپ برای ضربه زدن تعبیه شده که ظاهراً سازنده و مجری آن به این بهانه آنرا تهیه کرده اند که مخالفان ترامپ با ضربه به آن، خود را بابت عصبانیتی که از عملکرد و رفتار عجیب ترامپ دارند تخلیه کنند! رفتار مردم با ماکت ترامپ در نوع خود جالب و گویای بسیاری از ناگفته هاست!
۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۰
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو