پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مراسمی رسمی در شورای شهر تهران تعویض شد.
۱۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰
پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مراسمی رسمی در شورای شهر تهران تعویض شد.
۱۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰
۰
ارسال نظر