30 نقطه از معابر منطقه 15 به منظور تسهیل و ایمنی تردد معلولان، جانبازان و سالمندان همسطح سازی و مناسب سازی شد.
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰
۰

 محمدرضا سالمی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه با بیان مطلب فوق افزود: در راستای تحقق شعار تهران شهر زیست پذیر و شهروند مشارکت پذیر این امر انجام شد و در آن با توجه به اهمیتی که معابر شهرک های حاشیه ای داشتند، 13 نقطه در محله خاورشهر ناحیه 8 و هشت نقطه در محله مشیریه ناحیه 4 همسطح سازی شد.

 

وی با اشاره به اینکه عملیات بهسازی نقاط حادثه خیز پس از شناسایی آن در کوتاه ترین زمان انجام گرفت، افزود: تقاطع خیابان هاشم آباد، خیابان منصور، خروجی خیابان ثروتی، ایستگاه اتوبوس تندرو خاوران، بلوار ابوذر مقابل مدرسه 17 شهریور و خیابان فاضل بجستانی نیز از دیگر نقاط ایمن شده این طرح اند.

 

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه در پایان با تاکید بر اهمیت مناسب بودن فضاهای شهری برای گروهای مختلف شهروندان یادآور شد: ایجاد بسترهای لازم بمنظور دسترسی به فرصت های برابر اجتماعی و اقتصادی موجب ارتقای کیفیت محیط شهری می شود و تاثیر مطلوبی بر ذهن شهروندان بویژه معلولین و جانبازان دارد.

30 نقطه از معابر منطقه 15 به منظور تسهیل و ایمنی تردد معلولان، جانبازان و سالمندان همسطح سازی و مناسب سازی شد.

 محمدرضا سالمی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه با بیان مطلب فوق افزود: در راستای تحقق شعار تهران شهر زیست پذیر و شهروند مشارکت پذیر این امر انجام شد و در آن با توجه به اهمیتی که معابر شهرک های حاشیه ای داشتند، 13 نقطه در محله خاورشهر ناحیه 8 و هشت نقطه در محله مشیریه ناحیه 4 همسطح سازی شد.

 

وی با اشاره به اینکه عملیات بهسازی نقاط حادثه خیز پس از شناسایی آن در کوتاه ترین زمان انجام گرفت، افزود: تقاطع خیابان هاشم آباد، خیابان منصور، خروجی خیابان ثروتی، ایستگاه اتوبوس تندرو خاوران، بلوار ابوذر مقابل مدرسه 17 شهریور و خیابان فاضل بجستانی نیز از دیگر نقاط ایمن شده این طرح اند.

 

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه در پایان با تاکید بر اهمیت مناسب بودن فضاهای شهری برای گروهای مختلف شهروندان یادآور شد: ایجاد بسترهای لازم بمنظور دسترسی به فرصت های برابر اجتماعی و اقتصادی موجب ارتقای کیفیت محیط شهری می شود و تاثیر مطلوبی بر ذهن شهروندان بویژه معلولین و جانبازان دارد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}