پیشنهاد پارسینه
بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال١٣٩٦، ٣,٧ درصد بوده است
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۳
۰

به گزارش مرکز آمار ایران بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال١٣٩٦، ٣,٧ درصد بوده است.

نتایج مذکور حاکی است رشد فعالیت‌های گروه کشاورزی ١ درصد، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ١,٦ و فعالیت‌های گروه خدمات ٦.٨ درصد رشد داشته است.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو