پیشرفت عملیات اجرایی تونل ارتباطی خیابان آرش به بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از مرز 95 درصد فراتر رفت.
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
۰

احسان نوش آبادی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با رو به اتمام دانستن اقدامات باقی مانده عمرانی در هفتمین تونل ترافیکی شهر تهران، از پیشرفت عملیات نصب تجهیزات تاسیساتی این پروژه خبر داد و گفت: حدود 60 درصد سینی کابل های پیش بینی شده برای تکمیل تجهیزات تاسیساتی تونل نصب شده است.

 

وی اجرای عملیات حفاری به منظور ایجاد خروجی اضطراری تونل به بلوار اسفندیار را از دیگر جبهه های فعال پروژه ذکر و اضافه کرد: 16 متر از شفت 19 متری این مسیر خروجی با موفقیت حفاری شده است و پیش بینی می شود اقدامات باقی مانده در این زمینه ظرف یک ماه آینده به اتمام برسد.

 

به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، پیشرفت عملیات احداث هفتمین تونل ترافیکی شهر تهران بیش از 95 درصد است. در حالی که کل مسیر 1450 متری تونل آرش- اسفندیار زیر روکش آسفالت رفته است، 10 عدد از 14 جت فن موردنیاز برای راه اندازی سیستم تهویه تونل نیز نصب شده است.

 

گفتنی است با بهره برداری از هفتمین طرح تونلی شهر تهران، دسترسی های شرقی- غربی در یکی از پرتراکم ترین مناطق پهنه شمالی پایتخت(منطقه 3) تسهیل خواهد شد. گشایش این تونل، تبعات ترافیکی ناشی از قطع ارتباط معابر شرقی- غربی منطقه توسط بزرگراه شهید مدرس و خیابان حضرت ولیعصر(عج) را به حداقل خواهد رساند.

پیشرفت عملیات اجرایی تونل ارتباطی خیابان آرش به بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از مرز 95 درصد فراتر رفت.

احسان نوش آبادی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با رو به اتمام دانستن اقدامات باقی مانده عمرانی در هفتمین تونل ترافیکی شهر تهران، از پیشرفت عملیات نصب تجهیزات تاسیساتی این پروژه خبر داد و گفت: حدود 60 درصد سینی کابل های پیش بینی شده برای تکمیل تجهیزات تاسیساتی تونل نصب شده است.

 

وی اجرای عملیات حفاری به منظور ایجاد خروجی اضطراری تونل به بلوار اسفندیار را از دیگر جبهه های فعال پروژه ذکر و اضافه کرد: 16 متر از شفت 19 متری این مسیر خروجی با موفقیت حفاری شده است و پیش بینی می شود اقدامات باقی مانده در این زمینه ظرف یک ماه آینده به اتمام برسد.

 

به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، پیشرفت عملیات احداث هفتمین تونل ترافیکی شهر تهران بیش از 95 درصد است. در حالی که کل مسیر 1450 متری تونل آرش- اسفندیار زیر روکش آسفالت رفته است، 10 عدد از 14 جت فن موردنیاز برای راه اندازی سیستم تهویه تونل نیز نصب شده است.

 

گفتنی است با بهره برداری از هفتمین طرح تونلی شهر تهران، دسترسی های شرقی- غربی در یکی از پرتراکم ترین مناطق پهنه شمالی پایتخت(منطقه 3) تسهیل خواهد شد. گشایش این تونل، تبعات ترافیکی ناشی از قطع ارتباط معابر شرقی- غربی منطقه توسط بزرگراه شهید مدرس و خیابان حضرت ولیعصر(عج) را به حداقل خواهد رساند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}