علی پروین در گفتگو با تلویزیون پارسینه:
علی پروین در گفتگو با تلویزیون پارسینه از خاطره جالب زمان به دنیا آمدن دخترش صحبت کرد و در پاسخ به سئوالی مبنی بر پیش بینی سرنوشت ایران در جام جهانی روسیه گفت تیم کی روش دفاعی است و به راحتی گل دریافت نمی کند.
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲
۰
علی پروین در گفتگو با تلویزیون پارسینه:
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲
علی پروین در گفتگو با تلویزیون پارسینه از خاطره جالب زمان به دنیا آمدن دخترش صحبت کرد و در پاسخ به سئوالی مبنی بر پیش بینی سرنوشت ایران در جام جهانی روسیه گفت تیم کی روش دفاعی است و به راحتی گل دریافت نمی کند.