تولید تلویزیون پارسینه ؛
دانشمندان دریافته اند که زنبورها مفهوم صفر را می فهمند، این در حالی است که یک کودک انسان به سختی با مفهوم صفر ارتباط پیدا می کند.
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۹
۳
 
گوینده:علی علیزاده
تدوین: مجید سلطانی
تولید تلویزیون پارسینه ؛
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۹
دانشمندان دریافته اند که زنبورها مفهوم صفر را می فهمند، این در حالی است که یک کودک انسان به سختی با مفهوم صفر ارتباط پیدا می کند.
 
گوینده:علی علیزاده
تدوین: مجید سلطانی
نظرات
زنبور
چون عسل می خورند
الهام خانم
همه از انسان ها باهوش تر هستند ولی انسان ها ظالم هستند
ناشناس
از عجمها
ارسال نظر