۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰
۰

آغاز فعالیت عوامل کنترلی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست "Hse man " در منطقه 5 پایتخت

پارسینه: عوامل کنترلی بهداشت، ایمنی و محیط زیست "Hse man " منطقه 5 با شعار" ایمنی برای همه" ، با هدف تقویت ایمنی و ایجاد محیط عاری از خطر برای شهروندان، گشت ویژه را برای اولین بار در بین مناطق 22 گانه راه اندازی و دنبال می کند.
آغاز فعالیت عوامل کنترلی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5، سید محسن اسدی شهردار منطقه با بيان اين نكته كه رعايت اصول بهداشت، ايمنـي و محيط زيست" HSE" زير بناي كليـه فعاليت ها و پيشرفت هاي منطقه است، بر تقويت سيـستم مديريت به منظور ايمن سازي محيط عاري از خطر براي شهروندان تاكيد کرد.
اسدی هدف از راه اندازي گشت های مذكور را ايجاد نظارت بر عملكرد پيمانكاران و تمامي پروژه هایي كه در سطح منطقه فعال هستند و همچنين سازمان هاي خدمات رسان (آب، برق، گاز، مخابرات و ...) مطرح کرد و افزود : دستـاورد این طرح ، كنتـرل خطـرات محيطي سطح محـدوده با تكيه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت است.
وی با انتخاب شعار "ايمني براي همه" بر لزوم همكاري كليه حوزه ها، معاونت ها، ادارات و نواحـي هفتگانه با اداره "HSE "منطقه به منظور اجرایي شدن برنامه مذكور اشاره کرد.
شهردار منطقه در تشریح این طرح گفت : این گشت ويژه به منظور نهادينه سازي فرایند عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست ، براي اوليـن بـار در بيـن منـاطـق 22گانه شهـرداري تهـران راه انـدازي شده که بـا استفـاده از ظرفيـت نيـروهاي انسـاني (كارشنـاسـان محیط زیست ، ستاد بحران و HSE"" و نیروهای نواحی هفتگانه، در قالب HSE Man"" با خودروی مجهز (سیستم اطفای حریق ، کلاه ایمنی ، جعبه کمک های اولیه و...) نسبت به نظـارت، كنتـرل و ارزيابي عملكـرد بهداشت، ايمنـي و محيط زيست پيمانكـاران شهـرداري و همچنيـن شركت هاي خدمـات رسـان و اماکنی نظیر سرای محلات، بوستان ها، مجموعه های فرهنگی ورزشی و... اقـدام می کند و در صورت مشاهده هرگونه عـدم انطباق با الزامات HSE" "يا شناسایي موقعیت خطـرنـاك تا رفـع مشکل با صـدور اخطار و جلوگيـري از ادامـه فعاليت و مشاهده بازخورد پی گیر خواهد بود.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2